MINDFULNESS LEIDEN


CURSUS MINDFULNESS LEIDEN
Cursus Mindfulness volwassenen (groepsles)  MINDFULNESS

Veel mensen hebben er wel eens last van: piekergedachten, onvoldoende tijd voor uzelf, het gevoel hebben dat u maar door rent, geen rust vinden of tijd voor bezinning. U zou wel graag anders willen maar het lukt niet om met alle afspraken en drukte om u heen iets aan de situatie te veranderen. Mindfulness kan u helpen meer grip op stress te krijgen door op een andere manier met problemen en situaties om te gaan.
 

WAT IS MINDFULNESS?

Jon Kabat-Zinn, arts en grondlegger van de hedendaagse mindfulness stroming beschrijft het als volgt: “Eenvoudig gezegd is mindfulness: je van elk moment bewust zijn. Mindfulness wordt ontwikkeld door bewust aandacht te schenken aan dingen waar we gewoonlijk niet zo snel bij stilstaan. Het is een vernieuwende aanpak om andere manieren van controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht.”
Verder is mindfulness vooral iets wat u leert door te ervaren, door actief bezig te zijn met oefeningen en technieken binnen uw dagelijks leven.
 

WAT KAN MINDFULNESS MIJ BRENGEN?

Door mindfulness beoefening wordt een blijvende vermindering gevonden van:
Ø    stress-symptomen;
Ø    (chronische) pijn;
Ø    depressie en angst;
Ø    slaapproblemen en vermoeidheid;
Ø    psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag.
Daarnaast wordt een verbeterde vaardigheid gevonden om:
Ø     om te gaan met stressvolle gebeurtenissen;
Ø     meer energie tot je beschikking te hebben;
Ø     je te kunnen concentreren (je piekert minder);
        Ø     grenzen aan te geven (je hebt meer zelfvertrouwen)
  
 

AANMELDING CURSUS MINDFULNESSCORPUS MENTIS

Corpus Mentis Training & Educatie voor uw cursus in Leiden op het gebied van gezondheid, gezondheidspreventie of behandeling. Bij Corpus Mentis kunt u tevens terecht voor fysiotherapie in Leiden gegeven door academisch geschoolde fysiotherapeuten en dietetiek door dietist tevens geschoold als gezondheidswetenschapper.

Naar boven | SitemapFysiotherapie Leiden

Corpus Mentis
Centrum voor Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
2313 AE Leiden
071 - 889 14 35
Fysiotherapie Leiden
Email praktijk: info@corpusmentis.nl
Email cursussen: cursus@corpusmentis.nl